Vilkår og priser

Ved inngåelse av oppdrag vil det kunne gis et prisestimat av saken. Da gjøres det også en konkret vurdering av pris for den enkelte sak.

I mange tilfeller vil omkostningene kunne dekkes av forsikring mot egenandel. I tvister om bolig, hytte og bil vil omkostningene ofte være dekningsberettiget. Det samme gjelder ved yrkesskader. Ta kontakt med advokatkontoret for veiledning i forhold til mulighetene for dette. Vi kan også hjelpe deg med søknad om fri rettshjelp fra det offentlige.

 

Ordinær timepris er 1 800 kr eks. mva. og 2 250 kr inkl. mva.