Vi hjelper deg med din personskadesak

Personskadeadvokat

Vi har erfaring med alle typer personskadesaker. Vi hjelper deg med din sak overfor forsikringsselskap for å få godkjent skaden og utmåling av erstatning. 

Dersom du har vært utsatt for en personskade, og trenger bistand i din sak overfor forsikringsselskapet, vil Advokat Bratteng AS kunne bistå deg på en trygg og effektiv måte. Vi bistår klienter både ved yrkesskade, trafikkskade og pasientskade. Som regel vil advokatomkostninger dekkes under din forsikring. 

Det er viktig å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig, for at saken skal få et best mulig utfall. Det er også viktig å være klar over at det gjelder frister som er avgjørende for at krav ikke skal gå tapt.

Send oss en melding og få svar i dag: