personskade

Advokatfullmektig Mia Hoff

Advokatfullmektig Mia Hoff er kontaktperson for saker som vedrører personskade, yrkesskade, pasientskade og trafikkskade.

Telefon: 966 47 900

E-post: mia@advokatbratteng.no

Dersom du har vært utsatt for en personskade, og trenger bistand i din sak overfor forsikringsselskapet, vil Advokat Bratteng AS kunne bistå deg på en trygg og effektiv måte. Vi bistår klienter både ved yrkesskade og trafikkskade. Ofte vil kostnadene til advokatbistand være dekt under forsikringen.

Det er viktig å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig, for at saken skal få et best mulig utfall. Det er også viktig å være klar over at det gjelder frister som er avgjørende for at krav ikke skal gå tapt.