BLI KJENT MED OSS I

Advokat
Bratteng

Advokat Bratteng AS ble startet av Ken Roger Bratteng fra Larvik våren 2015. Advokatkontoret ligger ved bryggekanten i Sandefjord. Men kontoret påtar seg saker i hele landet.

Advokatkontoret bistår både bedrifter og privatpersoner innenfor bestemte saksfelt. Dersom du tar kontakt med advokatkontoret på telefon 40 33 40 00 vil vi avklare sammen med deg om vi dekker det aktuelle saksfeltet og om du har mulighet til å få dekt advokatomkostningene på din forsikring eller under fri rettshjelp.

Advokat Ken Roger Bratteng har tidligere jobbet som advokat i YS-forbundet YTF i Oslo. Herfra har han med seg erfaring fra løsning av tvister, forhandlinger og prosedyre for domstolene. Han har også tidligere drevet egen næringsvirksomhet innenfor transport, og har erfaring fra arbeid med politiske prosesser. Velger du Advokat Bratteng AS kan du være trygg på å få god og effektiv oppfølging.

Kontoransvarlig Zerina Milaimi vil ta deg imot i resepsjonen eller på telefonen. Hun er utdannet jurist fra Kosovo, og behersker norsk, så vel som engelsk, albansk, serbisk og tyrkisk.

Advokatfullmektig Mia Hoff gir effektiv bistand innenfor våre kjerneområder arbeidsliv, eiendom og personskade. Men hun har også særlig kompetanse i saker som omhandler familie og barn. Hun har opparbeidet seg god erfaring med gjennomføring av prosedyre for domstolene og forhandlinger, og stiller alltid godt forberedt når hun skal fremme din sak.
Mob: 96 64 79 00