advokat bratteng

Solid. Engasjert.

Ønsker du kontakt med advokat vedrørende nedbemanning? Send oss en melding eller logg deg inn på et videomøte i dag.

Nedbemanning eller omstilling

Endringer i markeder, samfunnet og virksomhetens økonomi og oppdragsmengde gjør det noen ganger nødvendig å nedbemanne eller omstille virksomheten. Det kan innebære at noen medarbeidere må gå, få tildelt nye arbeidsoppgaver og kanskje er det samtidig nødvendig å øke bemanningen på andre felt. 

Vi bistår i de vanskelige prosesser som reiser seg i slike situasjoner. Det er viktig å oppsøke juridisk bistand så tidlig som mulig, slik at prosessen blir så god som mulig. Vi bistår også arbeidstakere som blir berørt av nedbemanning eller omstilling i virksomheten.

 

Oppsigelse som følge av behov for nedbemanning eller omstilling i virksomheten anses i hovedsak som saklig grunnlag. Det kan likevel reises spørsmål om utvelgelsen er dokumentert og saklig begrunnet. 

Det er viktig at bedriften har gjort et godt forarbeid, hvor behovet for endringer er godt dokumentert og forankret i selskapets organer. Dessuten stilles det krav om informasjon til og drøftelser med de tillitsvalgte. Det vil være en stor fordel om de tillitsvalgte kan involveres på et tidlig tidspunkt i prosessen. 

Dersom prosessen ikke gjennomføres på en forsvarlig måte og følger lov og avtalers saksbehandlingsregler, risikerer man at det blir stor uro og søksmål fra arbeidstakere som mottar oppsigelse. 

For øvrig gjelder de alminnelige regler for oppsigelse, herunder kravet til saklighet. Også utvelgelsen må være saklig begrunnet og ha sitt grunnlag i relevante kriterier som ansiennitet, formell kompetanse, realkompetanse og sosiale forhold. Arbeidsgiver må i ettertid kunne dokumentere at utvelgelsen bygger på et saklig grunnlag. 

Utover at det skal foretas en avveining av arbeidsgivers behov for nedbemanning og arbeidstakers ulemper ved en oppsigelse, skal arbeidsgiver også vurdere om det er annet passende arbeid til arbeidstakeren i virksomheten. I så tilfelle vil en oppsigelse ikke være saklig begrunnet.