Solid.Engasjert.

Finn din advokat

Advokat på forsikringen
Norges første mobiladvokat
Vi tar oppdrag i hele landet - uten ekstra kostnad
Møt oss på mobilen i dag
Eller på kontoret
Vi undersøker alltid om du har advokatforsikring eller om du kan få fri rettshjelp
Solid. Engasjert.

Advokat på forsikring

I endel tilfeller vil det være mulig å søke dekning av advokatomkostningene på din bolig-, innbo-, båt eller kjøretøyforsikring. Vi hjelper deg med å  å fremme søknaden for ditt forsikringsselskap. Den enkelte forsikring inneholder vilkår om egenandel. 
Personskadesaker, herunder yrkesskade og trafikkskade, vil som hovedregel dekkes under den aktuelle forsikring. Dette gjelder ikke pasientskade, men her kan det være mulig å få dekt advokat av NPE. 
Hvilke sakstyper som kan kreves dekt under forsikringen fremgår av vilkårene. 
Ved rettshjelpdsdekning under dine private forsikringer, vil det gjelde vilkår om egenandel. Disse fremkommer av dine vilkår. Som regel vil egenandel være 4 000-6 000 kr samt 20 % for kostnader som påløper utover dette beløpet.

Det vil som regel gjelde en begrensning på samlet erstatningssum. Denne fremkommer av vilkårene og er typisk 100.000 kroner. 

Under rettshjelpdsdekning stilles det i alminnelighet krav om at det må ha oppstått en tvist, før dekning kan innvilges. Dersom det er fremsatt et krav som er avvist fra den annen part,  anses det som regel å ha oppstått en tvist.

Husk å sende med dine forsikringsvilkår når du sender over saksdokumentene, så vil vi gjøre en vurdering av mulighetene for dekning og fremme søknad for deg.

Dersom forsikringsselskapet avviser dekning under rettshjelpdsdekning, vil det være anledning til å klage på vedtaket.

Finn din advokat

Ta kontakt med oss i dag