Forsikringsdekning av advokatomkostningene

Forsikringsdekning av advokatomkostningene

I endel tilfeller vil det være mulig å søke dekning av advokatomkostningene på din bolig-, innbo-, båt eller kjøretøyforsikring. Vi hjelper deg med å vurdere dine muligheter for dekning og å fremme søknaden for ditt forsikringsselskap. Den enkelte forsikring inneholder vilkår om egenandel. Personskadesaker, herunder yrkesskade og trafikkskade, vil som hovedregel dekkes under den aktuelle forsikring. Dette gjelder ikke pasientskade, men her kan det være mulig å få dekt advokat av NPE. 

Egenandel

Ved rettshjelpdsdekning under dine private forsikringer, vil det gjelde vilkår om egenandel. Disse fremkommer av dine vilkår. Som regel vil egenandel være 4 000-6 000 kr samt 20 % for kostnader som påløper utover dette beløpet.

Sakstyper

Hvilke sakstyper som kan kreves dekt under forsikringen fremgår av vilkårene. 

Samlet erstatningssum

Det vil som regel gjelde en begrensning på samlet erstatningssum. Denne fremkommer av vilkårene og er typisk 100.000 kroner. 

Tvist

Under rettshjelpdsdekning stilles det i alminnelighet krav om at det må ha oppstått en tvist, før dekning kan innvilges. Dersom det er fremsatt et krav som er avvist fra den annen part,  anses det som regel å ha oppstått en tvist.

Søknad

Husk å sende med dine forsikringsvilkår når du sender over saksdokumentene, så vil vi gjøre en vurdering av mulighetene for dekning og fremme søknad for deg.

Klage

Dersom forsikringsselskapet avviser dekning under rettshjelpdsdekning, vil det være anledning til å klage på vedtaket.

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post.

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Legg igjen informasjon, så hører du fra oss.

Besøk våre rettsområder

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Legg igjen informasjon, så hører du fra oss.