Eiendom, bolig, bil og forsikring

Eiendom, bil og forsikring

Når store verdier skifter hender eller tjenester skal utføres, kan det lett oppstå tvist om mangler eller forsinkelse. Vi bistår deg i tvister som oppstår i forbindelse med eiendomsoverdragelser, bilhandel, husleie og forsikringsoppgjør. Vi bistår også i saker som gjelder rettigheter i fast eiendom. 

Advokat Bratteng AS bistår i spørsmål som oppstår knyttet til bolig og næringseiendom. Vi utformer avtaler, bidrar ved tvister og prosedyre for domstolene. Saksforholdene kan gjelde husleieforhold, feil og mangler ved kjøp og salg, plan og bygg, forsikringsdekning ved skade og rettigheter i fast eiendom.

Advokat Bratteng AS har dessuten god erfaring med saker knyttet til kjøretøy og vegtrafikk. 

I mange saker knyttet til eiendom vil du kunne ha forsikringsdekning for deler av dine advokatomkostninger. Vi bistår deg med vurdering og søknad om forsikringsdekning.

Send oss en melding og få svar i dag: