Solid.Engasjert.

Finn din advokat

Norges første mobiladvokat
Fast eiendom - bil - håndverkertjenester - forsikring og avtaler
Vi tar oppdrag i hele landet - uten ekstra kostnad
Møt oss på mobilen i dag
Eller på kontoret
Vi undersøker alltid om du har advokatforsikring eller om du kan få fri rettshjelp
Solid. Engasjert.

Advokat eiendom

Ta kontakt med oss i dag

Eiendom, bil og forsikring

Når store verdier skifter hender eller tjenester skal utføres, kan det lett oppstå tvist om mangler eller forsinkelse. Vi bistår deg i tvister som oppstår i forbindelse med eiendomsoverdragelser, bolig, bilhandel, husleie og forsikringsoppgjør. Vi bistår også i saker som gjelder rettigheter i fast eiendom. Ta kontakt om du ønsker kontakt med advokat vedrørende eiendom.

Vi yter også stadig bistand i saker innenfor selskapsrett, kontraktsrett og pengekrav. 

Advokat Bratteng AS bistår i spørsmål som oppstår knyttet til bolig og næringseiendom. Vi utformer avtaler, bidrar ved tvister og prosedyre for domstolene. Saksforholdene kan gjelde husleieforhold, feil og mangler ved kjøp og salg, plan og bygg, forsikringsdekning ved skade og rettigheter i fast eiendom.

Advokat Bratteng AS har dessuten god erfaring med saker knyttet til kjøretøy og vegtrafikk. 

I mange saker knyttet til eiendom vil du kunne ha forsikringsdekning for deler av dine advokatomkostninger. Vi bistår deg med vurdering og søknad om forsikringsdekning.