eiendom

Advokat Bratteng AS bistår i spørsmål som oppstår knyttet til bolig og næringseiendom. Vi utformer avtaler, bidrar ved tvister og prosedyre for domstolene. Saksforholdene kan gjelde husleieforhold, feil og mangler ved kjøp og salg, plan og bygg, forsikringsdekning ved skade og rettigheter i fast eiendom.

Vi yter stadig bistand i eiendomsspørsmål som oppstår i forbindelse med skifte, samboerforhold og arv.

Advokat Bratteng AS tar også saker knyttet til kjøretøy.