Pris

Ved inngåelse av oppdrag vil det kunne gis et prisestimat av saken. Da gjøres det også en konkret vurdering av pris for den enkelte sak.

I mange tilfeller vil omkostningene kunne dekkes av forsikring mot egenandel. Advokatkontoret vil gi veiledning i forhold til mulighetene for dette.

Ordinær timepris er 1 800 kr eks. mva. og 2 250 kr inkl. mva.

ken.roger@advokatbratteng.no eller telefon 40 33 40 00

Medlem av Den Norske Advokatforening.