Velkommen til Advokat Bratteng AS.

  • Arbeidsliv
  • Personskade
  • Bolig/hytte/bil/båt

Advokatkontoret bistår bedrifter, organisasjoner, så vel som privatpersoner innenfor arbeidslivet i vid forstand.

Det gis også bistand i forbindelse med inngåelse og tolkning av avtaler, tvister i forbindelse med kjøp og salg, boligtvister, forsikring og erstatning.

Advokatkontoret fører saker for retten.

Arbeidsliv – Avtaler

Advokat Bratteng AS gir bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere i saker og avtaler innenfor arbeidsliv. Typiske saker kan omhandle oppsigelse, avskjed, nedbemanning, pengekrav og erstatning. Advokat Ken Roger Bratteng har erfaring som advokat i fagforening både innenfor kollektiv- og individuell arbeidsrett og forhandling.

Eiendom

Advokatkontoret bistår i tvister vedrørende fast eiendom. Det kan for eksempel gjelde spørsmål om reklamasjon på mangler ved boligkjøp og tvister i forbindelse med husleieforhold.

Erstatning – personskade

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke, trafikkulykke eller pasientbehandling som har resultert i personskade? Ta kontakt med advokat så snart som mulig. Det er viktig at frister overholdes. Saksomkostningene vil ofte kunne kreves dekt av forsikringsselskapet.

Kontakt

Ta kontakt med advokatkontoret på telefon 40 33 40 00, så finner vi gode løsninger sammen.

Advokat Bratteng AS har kontor i Nedre Movei 4 i Sandefjord, men tar saker i store deler av landet.