Velkommen til Advokat Bratteng AS med kontor ved togstasjonen i Sandefjord.

Advokatkontoret driver allmennpraksis og har nedslagsfelt i Vestfoldbyene Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Men har også klienter fra andre deler av landet.

Klientene er både små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.

Virksomheten er særlig rettet mot saker som føres for domstolene innenfor saksområdene arbeidsliv/avtaler, erstatning, boligtvister, arv, familie, barn og strafferett.

Men det gis også rådgivning og bistand for eksempel ved oppretting av testament, samboerkontrakt og ektepakt.

Arbeidsliv – Avtaler

Advokat Bratteng AS gir bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere i saker og avtaler innenfor arbeidsliv. Typiske saker kan omhandle oppsigelse, avskjed, nedbemanning, pengekrav og erstatning.

Erstatning – Personskade

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke, trafikkulykke eller pasientbehandling som har resultert i personskade? Ta kontakt med advokat så snart som mulig. Det er viktig at frister overholdes. Saksomkostningene vil ofte kunne kreves dekt av forsikringsselskapet.

Boligtvister

Har du oppdaget mangler ved boligen du har kjøpt, eller er du kontaktet av kjøper som har reklamert på mangler? Advokat Bratteng AS bistår ved tvister om fast eiendom, bolig og husleieforhold.

Familie – Straff – Barnevern

Advokat Bratteng AS bistår ved samlivsbrudd og ved saker som omhandler barnefordeling.

Advokatkontoret bistår som forsvarer i straffesaker og i saker overfor barnevernet.

Kontakt

Ta direkte kontakt med advokaten på mobiltelefon 40 33 40 00, så finner vi gode løsninger sammen.

Advokat Bratteng AS har kontor i Nedre Movei 4 i Sandefjord, men tar saker i store deler av landet. Vi har da kontakt på mail og telefon og advokaten reiser til møter og saker for domstolene.