Velkommen til Advokat Bratteng AS med kontor ved togstasjonen i Sandefjord.

Advokatkontoret bistår bedrifter, organisasjoner, så vel som privatpersoner innenfor arbeidslivet i vid forstand.

Det gis også bistand i forbindelse med inngåelse og tolkning av avtaler, tvister i forbindelse med kjøp og salg, boligtvister, forsikring og erstatning.

Advokatkontoret påtar seg prosedyreoppdrag for retten og fører saker knyttet til familie, barn og strafferett.

Arbeidsliv – Avtaler

Advokat Bratteng AS gir bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere i saker og avtaler innenfor arbeidsliv. Typiske saker kan omhandle oppsigelse, avskjed, nedbemanning, pengekrav og erstatning.

Erstatning – Personskade

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke, trafikkulykke eller pasientbehandling som har resultert i personskade? Ta kontakt med advokat så snart som mulig. Det er viktig at frister overholdes. Saksomkostningene vil ofte kunne kreves dekt av forsikringsselskapet.

Boligtvister

Har du oppdaget mangler ved boligen du har kjøpt, eller er du kontaktet av kjøper som har reklamert på mangler? Advokat Bratteng AS bistår ved tvister om fast eiendom, bolig og husleieforhold.

Familie – Straff – Barnevern

Advokat Bratteng AS bistår ved samlivsbrudd og ved saker som omhandler barnefordeling.

Advokatkontoret bistår som forsvarer i straffesaker og i saker overfor barnevernet.

Kontakt

Ta direkte kontakt med advokaten på mobiltelefon 40 33 40 00, så finner vi gode løsninger sammen.

Advokat Bratteng AS har kontor i Nedre Movei 4 i Sandefjord, men tar saker i store deler av landet. Vi har da kontakt på mail og telefon og advokaten reiser til møter og saker for domstolene.